Produkter

It’s all about udvikler brands med et særkende – baseret på identitetsskabende værdier for kulturinstitutioner, private virksomheder og organisationer.

Mit felt er design indenfor områderne IDENTITET, PRINT og DIGITAL.

Som eksempler kan nævnes; udvikling eller redesign af corporate identity, brandguides, designguides, designlinje for trykte og digitale tryksager herunder CSR- og årsrapporter, digital design herunder websites og design af SOME strategier, wayfinding og udstillingsdesign, magasinkoncepter, bogkoncepter, design og udvikling af undervisningsmateriale.

Tilblivelsen af et projekt sker ofte i tæt samarbejde med kommunikationsfolk baseret på en klar formuleret strategi. Løsningerne skabes gennem gode og veldrevne designprocesser, hvor vi sammen undersøger, afstemmer og konkluderer trin for trin frem til et endeligt resultat.

It’s all about udvikler både soloprojekter og projekter i tæt samarbejde med andre partnere og underleverandører. Projektets karakter bestemmer hvilke kompetencer, der skal i spil.

Har I behov for værdifuld sparring omkring et kommende projekt? Kontakt mig gerne – det er kvit og frit.

“Sofie Engel er først og fremmest en knalddygtig designer. Er teknisk velfunderet, visuelt stærk og har en særlig evne til at sikre en for vores vedkommende ”blå” tråd gennem alt vores materiale på Den Blå Planet. Og så er hun utrolig behagelig at arbejde sammen med. Fra brief til deadline føler man sig taget ved hånden, når man bliver i tvivl. Men Sofie Engel er også klar til at udfordre, når det er nødvendigt. Vores visuelle identitet har fået en tiltrængt modernisering og afspejler nu i langt højere grad, hvilken type kulturinstitution Den Blå Planet er, vores værdier og ambitionsniveau.”

Tony Jørgensen, salgs- og marketingchef, Den Blå Planet